Oferta


Oferujemy wykonanie:

 • projektów wszystkich typów budynków i budowli inżynierskich
 • projektów konstrukcji budowlanych i inżynierskich dla wszystkich typów budynków i budowli (projekty budowlane, wykonawcze, rysunki warsztatowe)
 • projekty modernizacji obiektów istniejących: rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposoby użytkowania 
 • świadectw charakterystyki energetycznej budynku 
 • opinii technicznych i ekspertyz dotyczących wszystkich typów 
 • konstrukcji budowlanych i inżynierskich konstrukcji przemysłowych
 • adaptacji projektów typowych 
 • inwentaryzacji budowlanych 

Zajmujemy się także:

 • Doradztwem technicznym przy wyborze: technologii budowy, projektowanych materiałów, w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów. 
 • Oceną prawidłowości projektowych rozwiązań konstrukcji obiektów lub ich elementów pod kątem wymogów bezpieczeństwa
  i ekonomiki


Wróć do strony głównej